Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Strategische Agenda HO2025

Gisteren presenteerde Jet Bussemaker de nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. Er was veel aandacht voor het voornemen om een groot deel van de extra middelen uit het studievoorschot de komende jaren uit te geven aan zo’n 4000 fte docentaanstellingen. Ik ben benieuwd hoe zich dat bij ons aan de UU gaat ontvouwen en hoop dat het hier tenminste voor een deel zal gaan over vaste aanstellingen, en over aanstellingen die docenten de ruimte geven om ook op andere manieren met hun vakgebied bezig te blijven, bijvoorbeeld door onderzoek te doen of door nieuwe cursussen en/of onderwijsvormen te ontwikkelen.

Wat mij verder nieuwsgierig maakt zijn de aangekondigde plannen voor Comenius-beurzen voor docenten. Geld hiervoor is er pas later, als ik het goed begrijp. Vanaf 2025 staat er: 65 beurzen van € 50.000, 30 van € 100.000 en 15 van € 250.000. Een dergelijk beurzenstelsel was een van de voorstellen die TAUU docenten in september bij de minister en haar medewerkers hebben neergelegd, toen we het over onderwijscarrières hadden. Het lijkt er dus zowaar op dat TAUU een beetje invloed heeft gehad op beleidsvorming. Inhoudelijk wil de minister nog in gesprek over de invulling: “Deze Comenius-beurzen voorzien in een landelijk beurzenprogramma voor veelbelovende en excellente docenten – zoals bijvoorbeeld de door de studenten gekozen Docenten van het Jaar – docententeams, onderwijsleiders en innovatieprojecten. (…) Over de vormgeving daarvan ga ik nog in overleg met de partijen in het hoger onderwijs, in het bijzonder met docenten.”  Wordt vervolgd, lijkt me zo. Blijf dus meelezen en meedenken als docent!

Het 100-pagina’s tellende document vind je hier: strategische-agenda-hoger-onderwijs.


Lutz, C.I. (Christel)
8 juli 2015

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen

Gerelateerd