Els van der Vlist

Redacteur TAUU

apr 032014
 
1403 Fons Cremers

Deze blog gaat niet over de nutteloosheid van hoorcolleges. Sommige docenten kunnen studenten zeer goed actief bezig houden binnen hun college, door middel van allerlei interactieve manieren. Ik zelf geef al 28 jaar hoorcolleges aan de UU, waaronder Moleculaire Biologie voor de eerstejaars (dit jaar zijn dat er 230) Biologie studenten. Maar al enige jaren zit ik te piekeren hoe we studenten meer zelf aan het werk kunnen zetten. Nu het mijn laatste jaar is als docent wil ik kijken of er een alternatief is naast de hoorcolleges. (Misschien laat ik wel een puinhoop achter… :) )

Wat dan?
Ik heb via My media site opnames gemaakt van de stof die ik normaal gesproken in mijn hoorcolleges behandel. De stof is opgeknipt in allemaal kleine stukjes van 15 tot 20 minuten. Na zo’n stuk thuis gevolgd te hebben, kunnen de studenten op Blackboard een toets maken die gaat over deze opname. Pas nadat ze de toets hebben gemaakt kunnen ze naar de volgende opname toe. Nadat de studenten drie opnames hebben bekeken en de toetsen hebben gemaakt, komen ze naar de universiteit om samen nog eens de stof door te nemen. Dat doen ze in een groep van 20 studenten (hun mentor groep) aan de hand van een blog op Blackboard. Ik heb op Blackboard een blog gemaakt waar algemene vragen staan die gaan over de behandelde stof. In deze bijeenkomst, zonder docent, moeten de studenten met elkaar antwoorden geven op deze blog in de vorm van ‘comments’. Tenslotte komen de studenten nog één keer per week naar de universiteit om in groepen 40 studenten samen mét de docent nog eens door de stof heen gaan. De docent bereidt zich voor door alle ‘comments’ van de studenten te lezen. Tijdens de bijeenkomst gaat de docent in op vragen van Blackboard die niet goed gemaakt zijn. Uiteraard kunnen studenten ook vragen stellen over bepaalde stukken die ze toch nog niet goed begrepen hebben.

Vraag?
Zie ik iets over het hoofd? Gaat dit werken of is het een utopie?
Ik meen met deze methode een hoger niveau te halen en probeer studenten duidelijk te maken dat je het meeste leert door het iemand anders nog eens uit te leggen.

Groeten Fons Cremers,
Docent Biologie

1403 Fons Cremers

mrt 272014
 
1403 Theo Wubbels

Door Theo Wubbels1403 Theo Wubbels

De Utrechtse rendementen behoren tot de hoogste in Nederland. Daar kunnen we trots op zijn, want de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie – red.) is ook tevreden over het niveau van onze opleidingen en de hoge rendementen zijn dus niet het gevolg van te gemakkelijk diploma’s uitdelen. Kan het nog beter? Ja dat kan, bijvoorbeeld door matching nog serieuzer te nemen. Te veel is matching soms nog een reclamemiddel voor opleidingen die meer studenten willen trekken. In plaats daarvan moeten we scholieren realistisch voor de poort gespreid over een hele week laten studeren; dat geeft hen en ons een beter idee van de kans succesvol te studeren.

Andere mogelijkheden zijn het repareren van de twee grootste  tekortkomingen in het Utrechtse onderwijsmodel: de aanvullende toets en het programmeren van twee cursussen parallel. Beide leiden tot door ons georganiseerde concurrentie tussen studie-activiteiten die schadelijk zijn voor onderwijseffectiviteit. Studenten kunnen hun tijd maar een keer gebruiken en dat moet je zo goed mogelijk aansturen.

Door aanvullende toetsen over cursussen uit het vorige blok te programmeren tijdens het volgende blok zorgen wij ervoor dat studenten minder werken aan de cursussen van dat volgende blok. De tijd die aan het volgende blok besteed zou worden verkleint immers de kans om de aanvullende toets te halen en daarom wordt er dankzij de aanvullende toets minder voor het lopende blok gestudeerd en wordt daar dus minder van geleerd. Het voorgaande falen creëert zo ook de volgende mislukking. Nu is het sinds 2002 de bedoeling geweest deze concurrentie uit te schakelen door elke cursus geheel te laten afronden tijdens de tien weken waarin die cursus geprogrammeerd is inclusief de aanvullende toets. Om logistieke redenen is dat niet gelukt en daardoor is de aanvullende toets een slecht onderdeel van het Utrechtse onderwijsconcept. Als dit niet logistiek opgelost kan worden dan kunnen we de aanvullende toets beter in de zomervakantie programmeren of afschaffen en compensatie tussen cursussen invoeren.

Docenten stellen alles in het werk om studenten voor hun cursus goed te laten studeren en bij parallelle cursussen slaagt de ene docent daar meestal beter in dan de andere. Onderzoek laat zien dat studenten het meest leren wanneer ze maar een cursus tegelijk volgen. Wanneer we slechts één cursus tegelijk te programmeren voelt een docent of coördinator zich verantwoordelijk om studenten in alle beschikbare tijd effectief en goed gespreid aan het werk te krijgen. Een van de argumenten tegen zo’n programmering was in 2002 dat een cursus tegelijk voor studenten saai zou zijn. Dat onderschat de capaciteit van docenten om een cursus interessant en afwisselend te maken, in het uiterste geval door twee halve bestaande cursussen met elkaar te integreren. Dat kan als mooi neveneffect hebben dat van elkaar losstaande onderdelen in het curriculum beter met elkaar in samenhang worden gebracht. Ook werd wel gezegd dat studenten niet zelfstandig worden, wanneer ze niet aan de concurrentie-ervaring van twee cursussen worden blootgesteld. Larie: wanneer we willen bijdragen aan het zelfstandig worden van studenten moeten we dat expliciet in het curriculum inbouwen door gerichte leeractiviteiten die ertoe bijdragen dat studenten zelfstandigheid verwerven in plaats van ze te confronteren met ondoordachte hindernissen in de curriculumopbouw.

Wie weet, kunnen we 12 jaar na BaMa 1.0 een of meer van deze verbeteringen weer op de agenda zetten.

Op 5 maart jl. naam prof. dr. Theo Wubbels afscheid als vice-decaan en hoogleraar onderwijskunde van de faculteit Sociale Wetenschappen.

mrt 242014
 
honours1163 small

Binnen de faculteit Geowetenschappen wordt hard gewerkt aan het honoursonderwijs. Hieraan wordt tijdens een speciale sessie op 18 maart en in de Honoursweek, van 24 tot 28 maart, extra aandacht besteed. In die week is er iedere dag een (lunch-)bijeenkomst waarin een aspect van het honoursonderwijs aan de orde komt. Er is voor elk wat wils.

De Honoursweek is in eerste instantie bedoeld voor docenten van de faculteit Geowetenschappen, maar docenten van andere faculteiten zijn ook van harte welkom. Voor de docenten die al een rol spelen bij het honoursonderwijs, maar ook de docenten die dat nog niet doen, maar er wel nieuwsgierig naar zijn. Ook voor collega’s die vooral bezig zijn met het reguliere bacheloronderwijs is er in de Honoursweek veel interessants te halen. Bijvoorbeeld over wat talent is, hoe je studenten uitdaagt en wat creativiteit is binnen het onderwijs.

Kijk in het programma voor de verschillende sessies.

Organisatie
De Honoursweek wordt georganiseerd door Jacco Farla, Teaching Fellow met als aandachtspunt het honoursonderwijs, in samenwerking met Hanne ten Berge, adviseur honoursonderwijs bij het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU).

Graag tot ziens in de Honoursweek!

Meer informatie en aanmelden
Voor informatie over de Honoursweek kun je mailen met Jacco Farla:j.c.m.farla@uu.nl<mailto:j.c.m.farla@uu.nl>

Aanmelden voor bijeenkomsten via het aanmeldformulier; eventuele afmeldingen graag doorgeven aan Matthijs Prinzen:m.p.f.prinzen@uu.nl